نژادهای بلدرچین

نژادهای بلدرچین

 

انواع بلدرچین های ژاپنی :

 

بلدرچین های ژاپنی در زیر کلاس Aves   رده Japonica   قرار می گیرند از اینرو به اسم Coturnix خوانده می شوند.

به طور کلی جایگاه بلدرچین در طبقه بندی بر اساس آنچه ذکر شد به شرح زیر است :

Phylum chordate

Sub phylum vertebra

Class Aves

Order califormes

Family phasianidae

Genus corturnix

Sub species japonica

پنج نوع بلدرچین ژاپنی به اسامی زیر وجود دارد :

1) pharach   ( نوع وحشی ) :

این پرنده رنگهای پر مخلوط دارد. همراه با رنگهای سیاه و سایه های مختلف که تفوق رنگ قهوه ای را دارا می باشند. در بلدرچین نر صورت و گلو قهوه ای و گلو و قسمت بالای سینه دارچینی رنگ می باشد.در ماده صورت و گلو قسمت بالای سینه دارچینی روشن با رنگ سیاه است در حالی که قسمت پایینی سینه خرمایی رنگ می باشد.

پرهای بلدرچین مخلوطی از رنگهای سیاه قهوه ای و حالتهای سایه دار آنها است.قسمت های بالایی و سینه بلدرچین های نر خالدار و قسم های پائینی سینه قهوه ای است . وعلامتهای مشکی دارد در حالی که قسمت های پائینی خرمائی است. واریته هائی که بر اساس و الگوی پرها طبقه بندی شده اند زیاد هستند.

 

2) British Range   :

نوعی از بلدرچین با پرهای سیاه است

3) English white  :

نوعی از بلدرچین با پرهای سفید و قسمتهای سیاه است

 

4) Manchurian Golden   :

پرنده های به رنگ طلائی یا رنگ گندمی هستند.

 

5) Tuxedo   :

این بلدرچین از نوع بلدرچین دو رنگ است.

/ 2 نظر / 180 بازدید